Vinh Hà tìm đối tác xây dựng ứng dụng cung cấp thực phẩm khách hàng chung cư

Công ty cổ phần sản xuất và kinh doanh thực phẩm an toàn Vinh Hà (Nông sản sạch Vinh Hà – Phú Xuyên) đang cần tìm đối tác xây dựng ứng dụng cung cấp thực phẩm cho khách hàng chung cư.

Đây là mô hình kinh doanh rau chung cư nhằm cung cấp rau quả và thực phẩm an toàn vào các khu chung cư tại Hà Nội. Mô hình này nằm trong khuôn khổ hợp tác giữa Công ty Vinh Hà và nhà tài trợ Rikolto trong thời gian từ ngày 3/5/2021 đến ngày 31/12/2026.

Để biết thêm thông tin chi tiết, xin vui lòng xem file đính kèm tại đây: TOR Vinh Ha App1

Vui lòng gửi đề xuất của bạn với thông tin cần thiết (Hồ sơ năng lực) trước ngày 25/09/2021 qua email: rauvinhha@gmail.com, tuan.dam@rikolto.orgvietnam@rikolto.org.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *