Vinh Hà kết nối tổ chức Thriive với doanh nghiệp tại huyện Phú Xuyên

“Không có gì hạnh phúc hơn là việc được quay trở về và đóng góp cho quê hương!”
Đó là cảm nhận của Vinh Hà trong chương trình kết nối 9/6 vừa qua!

Thời gian trước, Vinh Hà có may mắn được tham gia nhận sự hỗ trợ của tổ chức Thriive Hà Nội cho vay vốn để đầu tư trang thiết bị cùng kiến thức quản trị doanh nghiệp. Bù lại, Vinh Hà sẽ trả nợ bằng cách gửi tặng rau củ tới các bếp ăn nhân ái, tổ chức các khóa đào tạo nghề cho bà con.

Không những vậy, trong chương trình tuyển dụng doanh nghiệp hỗ trợ của Thriive năm 2018, Vinh Hà và Thriive đã trở về với mảnh đất Phú Xuyên để kết nối sâu sắc hơn với các doanh nghiệp tỉnh nhà, và cả với chính quyền địa phương!

Thêm những mô hình nhân văn được kết nối, thêm những việc làm thiết thực cho bà con được tạo ra, giá trị đó thật khó có thể đong đếm với Vinh Hà.
Cảm ơn Thriive, cảm ơn tất cả!

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *