Bột Cần Tây Hữu Cơ Sấy Lạnh

250,000 VND

Bột Cần Tây Hữu Cơ Sấy Lạnh

✓ Sản phẩm của Công ty cổ phần thực phẩm Vinh Hà

✓ Nguyên liệu: Cần tây hữu cơ tiêu chuẩn TCVN 11041 – 1: 2017

✓ Sử dụng dạng lọ thủy tinh thân thiện môi trường

✓ Trọng lượng: 100 gr

 

 

Category: