Showing all 4 results

Sản phẩm chế biến

BÁNH BAO MỘC

50,000 VND

Sản phẩm chế biến

BÁNH BAO NHÂN PHÔ MAI

100,000 VND

Sản phẩm chế biến

BÁNH BAO CHAY RAU CỦ SẮC MÀU

40,000 VND